Riyadi's Blog

Menggagas Wacana Guru Blogger

Grimis Riwis-Riwis

Gerimis Riwis Riwis

Grimis riwis-riwis udan nggerjih tanpa uwis. Linambaran swasana atis aku ngungak kahanan ing jaban omah mewah (mepet sawah). Sawah wetan ngomah katon grawah-grawah katerjang lumiyating we kang saya nggladrah. Tanana kang mobah kajaba banyu kang lambah-lambah.

Dene sawah kidul ndhukuh tetandurane wis kabeh rubuh. Ora ana sabawaning tuwuh kang ngrengkuh. Marang nasibe para buruh cecandhakan ati rasane kaya kisruh. Lah banjur kepiye bakale nemu kawruh tumrap jejering butuh.

Ing lor dukuh peteng ndhedet langit kaya arep rubuh. We lha sliramu banjur ana ngendi dumadaking rasaku kelingan marang para sepuh.

Mlaku mengulon kaline banjir gedhi. Ora mung wedhi nanging uga watu kang amelu keli. Swarani pating njegrig gegirisi.

Dhuh, Bapa kula nyuwun pangapura. Awit pinggir kali kuwi dununging “Karanggedhe” tumrap palereman kang wus sumare. Wayah udan ngene muga kang tansah gedhe pangapurane. Dene sanak kadang datan rowang ngayahi gawe.

Ing mbritan lamat-lamat ana swara kang liwat. Pangudarasa tumrap asma Kang Sastro dumadya tembang rawat-rawat. Kagyat atiku rasane kontal dumugeng ngakirat. He, semune dudu swara udan kang katileping angin. Mangranging ngisik-isik kuping nganti njepiping.

O, emprit ing sajroning ron-ron pring. Tandya ngelikake mangsa kang kudu eling. Wus sumuruping surya makaping-kaping. Lan wus pirang-pirang anggone tampa peparing.

Mesthi kudu eling, marang pinesthi kang dipun paring. Ora mung dununging asma ing kuping. Nanging jroning wardaya mangranging.

Dhuh Gusti Kang Maha Paring
Mugi kalis Kang Sastro saking
Geni nraka kang nggondo garing
Tinebihna saking urubing

Grimis riwis-riwis
Udan nggerjih tanpa uwis
Linambaran swasana atis
Muga batinku ora mung lamis.

25 Januari 2014 Posted by | Cerpen | | Komentar Dinonaktifkan pada Grimis Riwis-Riwis

Langit Arahiwang1

LANGIT ARAHIWANG

Gerimis mengetuk dedaunan

Kuncup dan para – paraan

Pesta riak dan gelombang masa depan

Yang berperibunga sungai waqktu

Di sampingmu

Mengalir darah langit biru

Atas laskar masa lalu

Mengabur dalam

Dalam gelora rindu

Yang terderu

Suara gamelan jiwa

Mewngiringi runtuhnya tahta demi tahta

Singgasana seni budaya

Yang perlahan lenyap

Dan tersedu

Di bawah langitmu

Aku Cuma sepotong sepi

Yang tercuri dari hati ke hati

 

22 Januari 2014 Posted by | Puisi | | 1 Komentar