Riyadi's Blog

Menggagas Wacana Guru Blogger

Kabar Kelam

KABAR KELAM

sudah kuduga engkau datang
menyergap lautan memayakan pandang

porak porandakan diskusi yang bernama peradaban

telak aku terbang

di antara sufi dan suara-suara sumbang

melengking

terjatuh

membumi kelam

sepertimu

 

19 Februari 2012 Posted by | Puisi | | 2 Komentar

Senja Merah

Senja Merah

mengubur sejarah
kampung amarah dan robohnya rumah-rumah
hati terjarah
ludes diseret airmata darah

Ujung hidup memang kalah
oleh bara tirani dan penjilat bedebah
Aku bahkan takmampu menyerah
ulahmu sudah membikin gundah

Barisan kami terengah menahan resah
Dan bara waktu tinggal semata tunggu

Senja merah
Terbakar sudah

19 Februari 2012 Posted by | Puisi | | Komentar Dinonaktifkan pada Senja Merah

Kang Sastro

Kang Sastro Kang Minulya

Grimis riwis-riwis udan nggerjih tanpa uwis. Linambaran swasana atis aku ngungak kahanan ing jaban omah mewah (mepet sawah). Sawah wetan ngomah katon grawah-grawah katerjang lumiyating we kang saya nggladrah. Tanana kang mobah kajaba banyu kang lambah-lambah.

Dene sawah kidul ndhukuh tetandurane wis kabeh rubuh. Ora ana sabawaning tuwuh kang ngrengkuh. Marang nasibe para buruh cecandhakan ati rasane kaya kisruh. Lah banjur kepiye bakale nemu kawruh tumrap jejering butuh.

Ing lor dukuh peteng ndhedet langit kaya arep rubuh. We lha sliramu banjur ana ngendi dumadaking rasaku kelingan marang para sepuh.

Mlaku mengulon kaline banjir gedhi. Ora mung wedhi nanging uga watu kang amelu keli. Swarani pating njegrig gegirisi.

Dhuh, Bapa kula nyuwun pangapura. Awit pinggir kali kuwi dununging “Karanggedhe” tumrap palereman kang wus sumare. Wayah udan ngene muga kang tansah gedhe pangapurane. Dene sanak kadang datan rowang ngayahi gawe.

Ing mbritan lamat-lamat ana swara kang liwat. Pangudarasa tumrap asma Kang Sastro dumadya tembang rawat-rawat. Kagyat atiku rasane kontal dumugeng ngakirat. He, semune dudu swara udan kang katileping angin. Mangranging ngisik-isik kuping nganti njepiping.

O, emprit ing sajroning ron-ron pring. Tandya ngelikake mangsa kang kudu eling. Wus sumuruping surya makaping-kaping. Lan wus pirang-pirang anggone tampa peparing.

Mesthi kudu eling, marang pinesthi kang dipun paring. Ora mung dununging asma ing kuping. Nanging jroning wardaya mangranging.

Dhuh Gusti Kang Maha Paring
Mugi kalis Kang Sastro saking
Geni nraka kang nggondo garing
Tinebihna saking urubing

Grimis riwis-riwis
Udan nggerjih tanpa uwis
Linambaran swasana atis
Muga batinku ora mung lamis.

19 Februari 2012 Posted by | Narasi | | Komentar Dinonaktifkan pada Kang Sastro