Riyadi's Blog

Menggagas Wacana Guru Blogger

Geguritan

DHAPUR PRING APUS

rerambatan dhapur pring apus
persasat ati saya mupus

candrane blekithi jumangkah
anggro sru sumbar ing jaban rangkah

kalimput ing lugut-lugut
prandene tan kengguh ing pakewuh

lumarap mrambat rantap-rantap
rintip ngibrit ngambah carang-carang
anganthi rowang denceng-dencengan
mbreganggang wewara ati growang-growang

ujar linambar jroning lathi
kumecap mratanda siji mboko siji
tan ana kang ngerti
lamun iku darmaning bekti

mumbul jumedhul ing ron gumandhul
nglangak ratekak, nginguk kejlungup
rasaning ati kumleyang kabur kanginan
jroning rasa tansah ngiwi-iwi

rerambatan dhapur pring apus
persasat ati saya mupus

29 Maret 2010 Posted by | Puisi | , | Komentar Dinonaktifkan pada Geguritan