Riyadi's Blog

Menggagas Wacana Guru Blogger

Eling ing Pati

Monggo sami eling ing pati. Nanging mboten namung sadremo ngeling-eling. Samubarang kang dumados wonten ing donya punika wiwitanipun saking mboten wonten mila mangkenipun ugi mboten wonten malih. Pramila eling ing pati kanthi adhedasar darmaning ngagesang punika wonten tigang perkawis :
1. Kaping sepindah ngakeni ing kalepatan (taubatin nasukha) utawi tansah mertobat dhumateng Gusti Ingkang Maha kuwaos.
2. Kaping kalihipun nrimo ing pandum, tegesipun tansah syukur antuk nugrahaning Gusti.
3. Jangkepipun kaping tiga tansah ngathahaken anggenipun ngibadah dhumateng Allah SWT.

(Mekaten ngendikanipun para winasis)

Iklan

29 November 2009 - Posted by | Cerpen |

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogger menyukai ini: