Riyadi's Blog

Menggagas Wacana Guru Blogger

Pelajaran SD ku dhek mbiyen

JOKO TINGKIR

bayane mangap – mangap
nyander arep nyaplok
nyaplok sopo?
nyaplok Joko Tingkir
Joko Tingkir yo Mas Kare
bet ….
(krusek-krusek membuka halaman berikutnya terus …)
candhake … kaca pitulikur …
STOP!
terus Pak Guru ne- nyelethuk nggon kuwi ora usah diwaca ….
———————————————————–
AKU TERUS MLAYU BALI LUNGGUH KURSI maneh …
……….. lha ora usah diwoco kok…
Gurune saya judheg ….
We lha siki malah aku dadi guru ….
lha muridku … ra takkon maca maju ndak marai judheg.
=========================================
muridku siki malah luwih seneng ngrungokke dongeng ketimbang kon maca dongeng nang ngarep kelas …..

Sedih nie yeee

Gurune judheg

kategori model pembelajaran? konyol buanget ah

14 November 2009 - Posted by | Presentasi |

2 Komentar

  1. Jane sing judeg iki gurune po muridtePak..ckxkxkx..

    Komentar oleh SanG BaYAnG | 17 November 2009

  2. Nek judeg ngangge gedeg-gedeg hura kih..ckxkxkx..

    Komentar oleh SanG BaYAnG | 18 November 2009


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogger menyukai ini: