Riyadi's Blog

Menggagas Wacana Guru Blogger

Pelajaran SD ku dhek mbiyen

JOKO TINGKIR

bayane mangap – mangap
nyander arep nyaplok
nyaplok sopo?
nyaplok Joko Tingkir
Joko Tingkir yo Mas Kare
bet ….
(krusek-krusek membuka halaman berikutnya terus …)
candhake … kaca pitulikur …
STOP!
terus Pak Guru ne- nyelethuk nggon kuwi ora usah diwaca ….
———————————————————–
AKU TERUS MLAYU BALI LUNGGUH KURSI maneh …
……….. lha ora usah diwoco kok…
Gurune saya judheg ….
We lha siki malah aku dadi guru ….
lha muridku … ra takkon maca maju ndak marai judheg.
=========================================
muridku siki malah luwih seneng ngrungokke dongeng ketimbang kon maca dongeng nang ngarep kelas …..

Sedih nie yeee

Gurune judheg

kategori model pembelajaran? konyol buanget ah

Iklan

14 November 2009 Posted by | Presentasi | | 2 Komentar